Kurz Zlato / EUR

Kurz Zlato / EUR

Kurz Striebro / EUR

Kurz Striebro / EUR

Kurzy valút

EUR / USD
USD / EUR

Kontakty

Cenová ponuka na čísle:

+421 948 750 585

INVESTORO s.r.o.

Adresa: Szakkayho 1,

040 01 Košice.


There was an SQL error: Field 'buy_block_1000' doesn't have a default value - INSERT INTO `wb_goldrates` (`buy_fine`, `sell_fine`, `buy_8k`, `buy_14k`, `buy_14k_block`, `buy_18k`, `buy_900p`, `buy_916p`, `date`, `temp`, `created`) VALUES (0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, '2022-08-15 18:41:08', 1, 1660581668)

Kurz Paládium / EUR

Kurz Paládium / EUR

Kurz Platina / EUR

Kurz Platina / EUR

Oficiálne kurzy devíz NBS

2022.08.15.
(CHF): 0
(USD): 0
(HUF): 0
(CZK): 0
(PLN): 0

{title}

{desc}

Ďalej...
Zatvoriť